Aiheeseen liittyvää:
CFA:n rotuesittelysivu

Kauneus on
katsojan silmässä

CFA hyväksyy tällä hetkellä 41 eri rotua, joita voidaan näyttelyttää ja jotka voivat saavuttaa näyttelyissä titteleitä. Yksi uusi rotu, Chinese Li Hua, on CFA:ssa hyväksynnän alla.

Alla olevat rotulinkit johtavat CFA:n kotisivuille, josta löytyy kuvaus jokaisen rodun historiasta, tunnus-merkeistä ja luonteesta. Esittelyt ovat englanninkielisiä. Mikäli rodulla on käytössä yleistynyt suomenkielinen rotunimike, on se ilmoitettu englanninkielisen nimen jälkeen.

Abyssinian - Abessinialainen
American bobtail
American curl
American shorthair - Amerikkalainen lyhytkarva

American wirehair
Balinese - Balineesi (myös javaneesi)
Birman- Pyhä birma
Bombay
British shorthair - Brittiläinen
Burmese - Burma (FIFessä tunnettu burma on CFA:ssa Eurooppalainen burma)
Burmilla - Burmilla
Chartreux - Kartusiaani
Chinese Li Hua
Colourpoint shorthair (FIFe:ssä siamilaisia)
Cornish Rex
Devon Rex
Egyptian Mau - Egyptin mau
European Burmese - Eurooppalainen burma (FIFessä hyväksytty burma)
Exotic
Havana Brown
Japanese Bobtail - Japanin bobtail
Javanese - Javaneesi (sisältyy balineesin esittelyyn)
Korat
LaPerm
Maine Coon
Manx
Norwegian forest cat - Norjalainen metsäkissa
Ocicat
Oriental - Itämainen
Persian - Persialainen
Ragamuffin
Ragdoll
Russian Blue - Venäjänsininen
Scottish Fold
Selkirk Rex
Siamese - Siamilainen (katso myös colourpoint shorthair)
Siberian - Siperiankissa
Singapura
Somali
Sphynx
Tonkinese - Tonkineesi
Turkish Angora - Turkkilainen angora
Turkish van - Turkkilainen van


CFA:n kolmiportaisisessa rodun hyväksymisjärjestelmässä näiden ns. Championship statuksen saavuttaneiden rotujen lisäksi alimmalle portaikolle, Miscellaneous luokkaan, on hyväksytty yksi uusi rotu, Chinese Li Hua. Tässä luokassa kissoja rekisteröidään ja näyttelytetään vähintään viisi vuotta, jotta tuomarit voivat tutustua rotuun. Omistajat ja kasvattajat toimivat tuomareiden tutoreina. Rodulle ei ole vielä hyväksyttynä standardia. Keskimmäisellä ja samalla viimeisellä askelmalla ennen lopullista hyväksyntää uudeksi roduksi on Provisional luokka. Tällöin rodulle on jo kehitetty standardi ja näyttelyissä tuomarit vertaavat rotua kirjoitettuun standardiin. Tuomarit asettavat kissat paremmuusjärjestykseen, mutta sertioikeudet puuttuvat rodulta edelleenkin eivätkä ne täten voi osallistua mm tuomareiden finaaleihin. Viimeisessä vaiheessa rotu saa ns. sertioikeudet ja saa täydellisen hyväksynnän.

 

 

Cat Fanciers of Finland ry